Skill Information (full)!

Go down

Skill Information (full)!

Bài gửi  TrùmSpam on Tue Jun 16, 2009 3:57 pm

Đây là thông tin về chỉ số, lv, hiệu ứng của tất cả các skill có trong Atlantica do tớ sưu tầm từ forum của Atlan và đc sự đồng ý của Kaidis chủ nhân của bài viết!Lưu ý: thông tin chỉ chính xác khi bạn lv 100 max upgrade!************************************************** *******************************

Deadly Strike

[LV] [HP-] [MP cost]

1 -1000 189

21 -2440 229

41 -3880 269

61 -5320 309

70 -5968 327Deadly Shot

[LV] [HP-] [MP cost]

1 -1000 173

21 -1880 253

41 -2760 333

61 -3640 413

70 -4036 449--------------------------------------------------------------

MonkHoly Guard

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 150____ 126

21__ 290____ 206

41__ 430____ 286

60__ 563____ 362Awakening

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 350____ 105

21__ 430____ 225

41__ 510____ 345

60__ 586____ 459Protect

[LV]__[HP restore]__[Def ]__[MP use]

1_______ 200_____ 1200______ 63

21______ 300_____ 1300_____ 163

41______ 400_____ 1400_____ 263

60______ 495_____ 1495_____ 358Shield of Protection

[LV]__[HP restore]__[Def ]__[MP use]

1_______ 125______ 250______ 63

21______ 205______ 290______ 123

41______ 285______ 330______ 183

60______ 361______ 368______ 240------------------------------------------------------------------

Shaman vs OracleNoble Sacrifice

[LV] [HP ] [DEF ] [MP cost]

1___ 1360__ 350____ 361

21__ 2040__ 1250___ 461

41__ 2720__ 2150___ 561

61__ 3400__ 3050___ 661

70__ 3706__ 3455___ 706

Brutal Will

[LV] [HP-] [Atk ] [Hit Rate ] [AP ] [MP cost]

1___-116____ 150_____ 13%_____ 50____ 120

21__-196____ 230_____ 25%_____ 60____ 180

41__-276____ 310_____ 37%_____ 70____ 240

61__-356____ 390_____ 49%_____ 80____ 300

65__-372____ 406_____ 51%_____ 82____ 312Seth's Will

[LV] [HP-] [Def-] [Atk ] [Hit rate ] [AP ] [MP cost]

1__ -225_ -410__ 150_____ 14%___ 55____ 210

21_ -325_ -418__ 250_____ 28%___ 67____ 310

41_ -425_ -426__ 350_____ 42%___ 79____ 410

61_ -525_ -434__ 450_____ 56%___ 91____ 510

65_ -545_ -425__ 470_____ 58%___ 93____ 530-------------------------------------------------------------------------

Shaman vs OracleBlessing of Life

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 800____ 147

21__ 1140___ 227

41__ 1480___ 307

61__ 1820___ 387

70__ 1973___ 423Healing

[LV] [HP ] [MP cost]

1___ 950____ 210

21__ 1350___ 310

41__ 1750___ 410

61__ 2150___ 510

70__ 2330___ 555------------------------------------------------

Shaman vs OracleHex of Darkness

[LV] [HP-] [Max Hp-] [Turn last] [MP cost]

1__ -175___ -70_______ 3______ 100

21_ -235___ -94_______ 5______ 200

41_ -295___ -118______ 7______ 300

61_ -355___ -142______ 9______ 400

70_ -382___ -152______ 9______ 445Vortex

[LV] [HP-] [Max HP-] [Turn last] [MP cost]

1__ -200___ -75_______ 3______ 210

21_ -280___ -105______ 5______ 330

41_ -360___ -135______ 7______ 450

61_ -440___ -165______ 9______ 570

70_ -476___ -178______ 9______ 624-----------------------------------------------------

SwordFlame Sword

[LV] [HP] [MP cost]

1___-800____89

21__-1160__129

41__-1520__169

61__-1880__209

81__-2240__249

91__-2420__269

100_-2582__287Dark Seed

[LV] [HP] [Turn Last] [MP cost]

1___-60____ 5______ 100

21__-100___ 7______ 200

41__-140___ 9______ 300

61__-180___ 11_____ 400

81__-220___ 13_____ 500

91__-240___ 14_____ 550

95__-248___ 14_____ 570---------------------------------------------------

SpearLightning Spear

[LV] [HP] [AP-] [MP cost]

1__ -350__-50___ 63

21_ -570__-68___ 103

41_ -790__-86___ 143

61_ -1010_-104__ 183

70_ -1109_-112__ 201----------------------------------------------------

ArcherSilence

[LV] [HP] [MP cost]

1__ -160___ 63

21_ -300___ 164

41_ -440___ 244

61_ -580___ 324

70_ -643___ 360----------------------------------------------------

GunnerWild Shot

[LV] [HP] [MP cost]

1__ -400___ 89

21_ -610___ 189

41_ -870___ 289

61_ -1130__ 389

70_ -1247__ 434-----------------------------------------------

ArtillerymanDeep Insight

[LV] [HP-] [Atk-] [Def-] [MP cost]

1___ -95__ -120_ -300___ 78

21__ -215_ -80__ -500___ 138

41__ -335_ -40__ -700___ 198

61__ -455__ 0___-900___ 258

70__ -509_ 18__ -990___ 285-------------------------------------------------

VikingFreezing Axe

[LV] [HP-] [Def-] [MDef-] [MP cost]

1__ -150__ 400____ 1_____ 63

21_ -270__ 200___ -79____ 183

41_ -390___ 0___ -159____ 303

61_ -510_ -200__ -239____ 423

70_ -564_ -290__ -275____ 477-------------------------------------------------

Beast TrainerBeast Summon

[LV] [HP-] [MP cost]

1__ -510___ 162

21_ -670___ 242

41_ -830___ 322

61_ -990___ 402

70_ -1062__ 438------------------------------------------------

WitchMana drain

[LV] [HP-] [MP-] [MP cost]

1__ -500__ -800___ 50

21_ -600_ -1020___ 90

41_ -700_ -1240__ 130

61_ -800_ -1460__ 170

70_ -845_ -1559__ 188Mana Recharge

[LV] [MP ] [MP cost]

1___ 700___ 945

21__ 940___ 1105

41__ 1180__ 1265

61__ 1420__ 1425

70__ 1528__ 1497Meteor Strike

[LV] [HP-] [MP cost]

1__ -850____ 420

21_ -1190___ 720

41_ -1530__ 1020

61_ -1870__ 1320

70_ -2023__ 1455Mana Trap

[LV] [MP ] [MP cost]

1___ -50____ 140

21__ -150___ 180

41__ -250___ 220

61__ -350___ 260

70__ -395___ 278--------------------------------------------------

PrincessPrincess' Order

[LV] [HP ] [Def ] [MP cost]

1____ 80__ 1300____ 63

21__ 120__ 1336___ 123

41__ 160__ 1372___ 183

60__ 198__ 1406___ 240Royal Signet

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___ -40__-300___ 126

21__ -120_-820___ 206

41__ -200_-1340__ 286

61__ -280_-1860__ 366

70__ -316_-2094__ 402Family Signet

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___ -40__-300___ 126

21__ -120_-786___ 206

41__ -200_-1260__ 286

61__ -280_-1740__ 366

70__ -316_-1956__ 402Imperial Signet

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___ -40__-225___ 126

21__ -120_-665___ 206

41__ -200_-1105__ 286

61__ -280_-1545__ 366

70__ -316_-1743__ 402-----------------------------------------------------

ProphetShattered Sword

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___-130__-300___ 126

21__-250__-580___ 206

41__-370__-860____286

61__-490__-1140___366

70__-544__-1266___402Broken Spear

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___-130__-300___ 126

21__-250__-660___ 206

41__-370__-1020___286

61__-490__-1380___366

70__-544__-1542___402Rusty Axe

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1___-130__-300___ 126

21__-250__-700___ 206

41__-370__-1100____286

61__-490__-1150___366

70__-544__-1680___402Concentrate

[LV] [HP ] [ATk ] [Accuracy ] [MP cost]

1___ 150___ 25_____ 4%_______ 73

21__ 250__ 145_____ 16%_____ 133

41__ 350__ 265_____ 18%_____ 193

61__ 450__ 385_____ 40%_____ 253

70__ 495__ 439_____ 45%_____ 280-----------------------------------------------------

ExorcistMana Seal

[LV] [HP-] [MP cost]

1__ -175___ 126

21_ -295___ 206

41_ -415___ 286

61_ -535___ 366

70_ -589___ 402Seal Staff

[LV] [HP-] [Atk-] [MP cost]

1 -225 -300 126

21 -405 -700 206

41 -585 -1100 286

61 -765 -1500 366

81 -945 -1900 446

90 -1026 -2080 482Mana Burn

[LV] [HP-] [MP-] [MP cost]

1 -350 -500 126

21 -550 -740 206

41 -750 -980 286

61 -950 -1220 366

81 -1150 -1460 446

85 -1190 -1508 462Speed Cast

[LV] [HP ] [AP ] [MP cost]

1___ 50___ 18____ 63

21__ 130__ 22___ 103

41__ 210__ 26___ 143

61__ 290__ 30___ 183

70__ 326__ 31___ 201----------------------------------------------------

InventorSummon Machine

[LV] [MP cost]

1 162

21 322

41 482

61 642

70 714-------------------------------------------------

CannoneerSmoke Bomb

[LV] [HP-] [Accuracy-] [MP cost]

1 -95 -2% 78

21 -215 -10% 138

41 -335 -18% 198

61 -455 -26% 258

70 -509 -29% 285-------------------------------------------------

Lady KnightLight Slash

[LV] [HP-] [MP cost]

1 -250 89

21 -770 129

41 -1290 169

61 -1810 209

81 -2330 249

91 -2590 269

100 -2824 287-------------------------------------------------

JanissarySnipe

[LV] [ATK ] [MP cost]

1 50 45

21 290 105

41 530 165

61 770 225

70 878 252----------------------------------------

SpartanWarcry

[LV] [HP-] [Turn Last] [Hit Rate - ] [MP cost]1___-100_____3________-14________210

11__-230_____4________-21________270

21__-360_____5________-28________330

31__-490_____6________-35________390

41__-620_____7________-42________450

51__-750_____8________-49________510

61__-880_____9________-56________570

70__-997_____9________-62________624-----------------------------------------------------ComboHell Fire

= Swordman (Dark Seed) Shaman (Hex of Darkness)

[LV]____[HP]____[Turn Last]

1______-770________5

21_____-870________7

41_____-970________9

61_____-1070_______11

70_____-1115_______11------------------------------------------------------------------------------------

Max damage of Hell Fire (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration"Turn Last = 14Max Damage = 1200

------------------------------------------------------------------------------------Bombing Campaign

= Cannoner (Smoke Bomb) Princess (any skill ends with Signet)

[LV]____[HP]____[Accuracy]____[MP]

1_______??________???________???

21______??________???________???

41______??________???________???

61______??________???________???

71______??________???________???----------------------------------------------------------------------------------Max damage of Boming Campaign (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")Max Damage = 5900------------------------------------------------------------------------------------Divine Slash

= Lady Knight (Light Slash) Oracle (Vortex)

[LV]_____[HP]

1_______-400

21______-1100

41______-1800

61______-2500

70______-2815--------------------------------------------------------------------------------------------Max damage of Divine Slash (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")Max Damage = 5900--------------------------------------------------------------------------------------------Schizophrenia

= Witch (Mana Trap) Oracle (Seth's Will) or Shaman (Brutal Will)

[LV] [HP] [MP(opponent)]

1___-100_____-400

21__-220_____-1680

41__-340_____-2960

61__-460_____-4240

70__-514_____-4816-------------------------------------------------------------Main Character skills.

Following damage is base on lv100.Range Hero (Chaos Wind) (turn last : 4 , turn delay : 3)

1lv 125 > 20lv 182 > 40lv 242 > 60lv 302 > 65lv 317

Skill last 4turn on begining, additional 1turn after each 10lv.

e.g.) 1lv:4turn, 11lv:5turn, 21lv:6turn...Melee Hero (Break Down) / Mage Hero (Evanescent Scud) (turn last : 1 , turn delay : 3)

1lv 250 > 20lv 326 > 40lv 406 > 60lv 486 > 65lv 506----------------------------------------------------------------------------Main Character's Combo skillsDestructive Wind (turn last : 4)

= Range Hero (Chaos Wind) Melee Hero (Break Down)

1lv 400 > 20lv 514 > 40lv 634 > 60lv 754 > 65lv 784

Skill last 4turn on begining, additional 1turn after each 10lv.

e.g.) 1lv:4turn, 11lv:5turn, 21lv:6turn...------------------------------------------------------------------------------------------Max damage of Destructive Wind (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")Turn Last = 12Max Damage = 1500------------------------------------------------------------------------------------------Destructive Light (turn last : 1)

= Range Hero (Chaos Wind) Melee Hero (Break Down) Mage Hero (Evanescent Scud)

1lv 400 > 20lv 1160 > 40lv 1960 > 60lv 2760 > 65lv 2960------------------------------------------------------------------------------------------Max damage of Destructive Light (base on magic skill lv91 with "Spell Scroll of Concentration")Max Damage = 5000
avatar
TrùmSpam

Tổng số bài gửi : 48
Join date : 16/06/2009
Age : 24
Đến từ : Hà Nội

Xem lý lịch thành viên http://loluvmo.co.cc

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết